Sekcje tematyczne

Wzorem ubiegłych lat, Konferencja będzie podzielona na sekcje trzy sekcje tematyczne: Górnictwa i Planetologii, Inżynierii Mechatronicznej oraz Prawa i Ekonomii. Odbędą się one tego samego dnia, w wydzielonych przedziałach czasowych – tak, by każdy uczestnik mógł wziąć udział we wszystkich prelekcjach. Celem takiego działania jest zapewnienie różnorodności tematycznej wydarzenia oraz umożliwienie wystąpienia prelegentom o szerokim spektrum specjalizacji.

Inżynieria Mechatroniczna

Celem sekcji jest podjęcie wyzwań technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych, jakie stawia górnictwo kosmiczne przed urządzeniami wykorzystywanymi do transportu i eksploracji kosmosu.

Sekcja Planetologii

Sekcja ta opiera się na górniczo – geologicznych aspektach pozyskiwania surowców z obiektów w przestrzeni kosmicznej (planet, planetoid, asteroid etc.), a także analizie potencjalnych miejsc wydobycia, identyfikacji minerałów i szacowaniu możliwych zysków z eksploatacji zasobów. Tematyka ta związana jest również z wymaganiami w zakresie budowy instalacji górniczych poza ziemią oraz metodami przetwarzania pozyskanych materiałów.

 

Sekcja Człowiek, Prawo i Ekonomia

Sekcja Prawa i Ekonomii poświęcona jest analizie problemów ekonomicznych aspektów wykorzystania górnictwa kosmicznego, dylematów majątkowych i prawnych oraz międzynarodowych regulacji dotyczących pozyskiwania i eksploatacji zasobów poza Ziemią, a także wpływu, jaki takie działania mogłyby mieć na globalną gospodarkę.