Słów kilka o wydarzeniu

Celem wydarzenia jest zapewnienie uczestnikom przestrzeni do dyskusji, zdobywania wiedzy i dzielenia się nią, a także przekazywania opinii o omawianych kwestiach – umożliwi to popularyzację zagadnień górnictwa kosmicznego oraz nadanie kierunku dalszego rozwoju tej dziedziny.

Uważamy, że problematyka eksploatacji złóż pozaziemskich zasługuje na znacznie więcej uwagi, niż obecnie się jej poświęca. Podczas gdy zasoby Ziemi są ograniczone, wiele ciał niebieskich oferuje znaczne ich ilości, gotowych do wydobycia i przetworzenia. Wiąże się to oczywiście ze znacznymi kosztami.

Niemniej jednak odpowiednie działania w tej dziedzinie, połączone z intensyfikacją badań i opracowaniem wyspecjalizowanych metod pozyskiwania materiałów poza naszą planetą sprawią, że przedsięwzięcia oparte na górnictwie kosmicznym mogą stać się opłacalną ekonomicznie alternatywą.

III Space Mining Conference

Dear Sir or Madam,

Due to the threats caused by the spread of SARS-CoV-2 virus and based on Ordinance No. 22/2020 of the Rector of the AGH University of Science and Technology in Krakow of April 9, 2020 regarding the extraordinary state of the University’s activities until May 15, 6pm, we would like to inform you about the postponement of the 3rd Space Mining Conference, originally planned for May 21, 2020, to November 26, 2020. The conference will be on-line.

At the same time, we would like to inform you that further information regarding the conference will be made available to you on an ongoing basis directly via e-mail and indirectly via messages posted on the conference website and social media. If you have questions, please send them to the e-mail address:

kgk@agh.edu.pl.

We wish you health and perseverance in this difficult times.

Yours faithfully,

Conference organizational committee


The purpose of the event is to provide participants with a forum for discussion, knowledge acquisition and sharing, as well as giving feedback on the issues discussed – this will enable the popularization of space mining subjects and provide direction to further development of this field. We believe that the issues of extraterrestrial mining deserve much more attention than it is currently given. While the Earth’s resources are limited, many celestial bodies offer considerable quantities, ready for extraction and processing.

This, of course, involves significant costs. Nevertheless, appropriate activities in this field, combined with the intensification of research and the development of specialized methods of obtaining materials from extraterrestrial sources will make projects based on space mining an economically viable alternative.

Conference in numbers

information about event

YouTube views

people intrested in participating

media patronages

partnerships

faculties

student science clubs

prezentations

Contact

e-mail: kgk@agh.edu.pl

adres: AGH UST al.Mickiewicza 50/B2/16,30-059 Kraków

Katarzyna Styk – Patronaty, Sponsoring
tel: 508 694 753

Katarzyna Styk – Patronages and sponsorships
tel: 508 694 753

Beata Cabała – Applications for participation
tel: 782 693 658

Anna Michalska – Speakers
tel: 793 970 427

Follow us on Facebook!

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating access token: Session has expired on Saturday, 14-Mar-20 11:51:09 PDT. The current time is Tuesday, 20-Apr-21 02:49:44 PDT.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 463
Please refer to our Error Message Reference.

Our supporters: 
Media patronages:

Skontaktuj się z nami!

e-mail:
kgk@agh.edu.pl

  

Adres:
AGH UST,
Al. Mickiewicza 50/B2/16
30-059 Kraków

  

Patronaty, Sponsoring
Katarzyna Styk
tel. 508 694 753

  

Zgłoszenia
Beata Cabała
tel. 782 693 658

  

Prelegenci
Anna Michalska
tel. 793 970 427

Napisz do nas!

Photos made by ESA/Hubble
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Logo made by Joanna Dubielewska and Mikołaj Michalik
Facebook
Facebook
YouTube