Nasz Manifest!

Nasz Manifest!

Choć górnictwo kosmiczne wydawać by się mogło obszarem nauki, który jeszcze przez wiele lat pozostanie poza naszym zasięgiem, to właśnie od nas zależy, kiedy jej założenia staną się możliwe do realizacji. Wiele firm i instytucji zajmujących się górnictwem konwencjonalnym i geologią interesuje się tą tematyką, rozpoczynając przygotowania do pierwszych projektów związanych z eksploatacją złóż pozaziemskich. Co więcej, kosmos jako obszar niezagospodarowany przemysłowo stanowi bardzo interesującą przestrzeń działań. Konkurencja podmiotów zainteresowanych przestrzenią kosmiczną rozpoczyna się właśnie teraz, jeszcze na Ziemi – poprzez projekty badawcze i konstrukcyjne, przygotowujące do rozpoczęcia takich przedsięwzięć. Będą one stanowić siłę napędową dla rozwoju wielu gałęzi nauki, szczególnie zaś inżynierii materiałowej i mechatronicznej. Z pewnością doprowadzi to do powstania wielu interesujących innowacji, przynoszących korzyści w dziedzinach niekoniecznie związanych z górnictwem kosmicznym. Firmy i instytucje, które obecnie zajmują się górnictwem konwencjonalnym posiadają kompetencje, możliwości i zasoby umożliwiające taki rozwój, z pewnością wiele państw, organizacji międzynarodowych oraz inwestorów prywatnych będzie zainteresowanych wsparcia naukowego, technicznego czy materialnego. Oczywiście, zadanie to jest ogromnym wyzwaniem – ekstremalne warunki kosmosu zmuszają do opracowania niezawodnych systemów, utworzenia odpowiednich procedur oraz przygotowania kadry specjalistów, przygotowanych do pracy w warunkach skrajnie nieprzyjaznych człowiekowi.

Górnictwo kosmiczne to przyszłość, od nas jednak zależy, kiedy uczynimy ją sobie dostępną. To właśnie misja ISME – promocja i rozwój zagadnień powiązanych z tą tematyką, oraz zapewnienie przestrzeni do dyskusji z nią związanych. Pozwoli to na popularyzację tej dziedziny oraz nadanie kierunku jej dalszemu rozwojowi.