Rejestracja

Zgłoszenia słuchaczy


Zapisy zostały zamknięte!

Regulamin zapisów na II KGK

  1. Ilość miejsc konferencyjnych dla słuchaczy jest ograniczona. O uczestnictwie w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia w pierwszej turze wysyłać można do 30 kwietnia. W przypadku rejestracji w trakcie dwóch ostatnich tygodni poprzedzających konferencję prosimy o wysłanie potwierdzenia przelewu na mail: kgk@agh.edu.pl
  2. Udział w Konferencji jest płatny. Opłata dla studentów i doktorantów wynosi 30 zł, dla pracowników AGH 75 zł, a dla pozostałych osób – 150 zł. Komitet organizacyjny wymaga okazania ważnej legitymacji studenckiej od wszystkich osób, które dokonają wpłaty w wysokości 30 zł. Cena biletu zawiera pakiet konferencyjny. Prelegenci są zwolnieni z opłaty za uczestnictwo.

Photos made by ESA/Hubble
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Logo made by Joanna Dubielewska and Mikołaj Michalik
Facebook
Facebook
YouTube