Informacje

IV KGK Space Resources Conference odbędzie się w dniach 13-14 października 2021 roku.

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym, główne obrady odbywają się na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – budynek U2.

Część prezentacji będzie odbywała się w formie  zdalnej za pośrednictwem wideokonferencji na platformie ClickMeeting.
Dodatkowo całe wydarzenie będzie transmitowane na żywo w Internecie.

Harmonogram

W tym roku prelekcje podzielone są na 4 sekcje tematyczne, które  charakteryzują się następująco:

  • Inżynieria Mechatroniczna. Celem sesji jest przedstawienie wyzwań technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych, jakie stawia górnictwo kosmiczne przed urządzeniami wykorzystywanymi do transportu i eksploracji kosmosu.
  • Planetologia. Sesja ta jest poświęcona górniczo – geologicznym aspektom pozyskiwania surowców z obiektów w przestrzeni kosmicznej: planet, księżyców, asteroid, komet etc., a także analizie potencjalnych miejsc wydobycia, identyfikacji minerałów i szacowaniu możliwych zysków z eksploatacji zasobów. Tematyka ta związana jest również z wymaganiami w zakresie budowy instalacji górniczych poza ziemią oraz metodami przetwarzania pozyskanych materiałów.
  • Człowiek, Prawo i Ekonomia. Sesja ta poświęcona jest analizie ekonomicznych aspektów wykorzystania górnictwa kosmicznego, dylematów majątkowych i prawnych oraz międzynarodowych regulacji dotyczących pozyskiwania i eksploatacji zasobów poza Ziemią, a także wpływu, jaki takie działania mogłyby mieć na globalną gospodarkę.
  • Sesja Studencka. Sesja studencka skupia się na przedstawieniu studenckich projektów kosmicznych i jej głównym celem jest propagowanie idei eksploracji kosmosu wśród wybierających właśnie drogę kariery zawodowej, młodych ludzi.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYM HARMONOGRAMEM WYSTAPIEŃ!