Rejestracja

Podstawą do rejestracji na III Konferencję Górnictwa Kosmicznego stanowi wypełniony kwestionariusz oraz zarejestrowana opłata za udział. Rejestracja przebiegać będzie według poniższego regulaminu.

Regulamin zapisów na III KGK

 1. Ilość miejsc konferencyjnych dla słuchaczy jest ograniczona.
  O uczestnictwie w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
  Rejestracja uczestników trwa do 31 października 2020 roku, prelegentów do 30 września 2020 roku.
  Prosimy o wysłanie potwierdzenia przelewu na mail: kgk@agh.edu.pl.
  W tytule przelewu należy wpisać: “KGK, Imię i Nazwisko, adres e-mail”
 2. Udział w Konferencji jest płatny. Opłata dla studentów i doktorantów wynosi 30 zł, dla pracowników AGH 75 zł, a dla pozostałych osób – 150zł. Komitet organizacyjny wymaga okazania ważnej legitymacji studenckiej od wszystkich osób, które dokonają wpłaty w wysokości 30 zł. Cena biletu zawiera pakiet konferencyjny. Prelegenci są zwolnieni z opłaty za uczestnictwo.
 3. Koła naukowe są uprawnione do zakupu biletu w cenie 10zł/os., pod warunkiem zgłoszenia minimum 5 uczestników. Bilety, o których mowa w poprzednim zdaniu obejmują jednie udział w Konferencji, bez pakietu konferencyjnego. Aby dokonać zgłoszenia grupowego prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej listę uczestników (imiona i nazwiska wraz z adresami e-mail) oraz potwierdzenie przelewu na adres kgk@agh.edu.pl.
 4. Przewidziany czas jednej prelekcji to 15 min.


Zgłoszenia słuchaczyZgłoszenia prelegentów


*Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników konferencji: RODO

Dane przelewu dla słuchaczy konferencji:
Nr konta: 44 1440 1127 0000 0000 1051 5238
Fundacja Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Al. Mickiewicza 30 B2, 30-059 Kraków
Tytuł: KGK, Imię i nazwisko, adres e-mail

Photos made by ESA/Hubble
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Logo made by Joanna Dubielewska and Mikołaj Michalik
Facebook
Facebook
YouTube