III Konferencja Górnictwa Kosmicznego

O wydarzeniu

Celem wydarzenia jest zapewnienie uczestnikom przestrzeni do dyskusji, zdobywania wiedzy i dzielenia się nią, a także przekazywania opinii o omawianych kwestiach – umożliwi to popularyzację zagadnień górnictwa kosmicznego oraz nadanie kierunku dalszego rozwoju tej dziedziny. Uważamy, że problematyka eksploatacji złóż pozaziemskich zasługuje na znacznie więcej uwagi, niż obecnie się jej poświęca. Podczas gdy zasoby Ziemi są ograniczone, wiele ciał niebieskich oferuje znaczne ich ilości, gotowych do wydobycia i przetworzenia.

Wiąże się to oczywiście ze znacznymi kosztami. Niemniej jednak odpowiednie działania w tej dziedzinie, połączone z intensyfikacją badań i opracowaniem wyspecjalizowanych metod pozyskiwania materiałów poza naszą planetą sprawią, że przedsięwzięcia oparte na górnictwie kosmicznym mogą stać się opłacalną ekonomicznie alternatywą.

Sekcje tematyczne

Wzorem ubiegłych lat, Konferencja będzie podzielona na sekcje trzy sekcje tematyczne:Planetologii, Inżynierii Mechatronicznej oraz Prawa i Ekonomiii. Odbędą się one tego samego dnia, w wydzielonych przedziałach czasowych – tak, by każdy uczestnik mógł wziąć udział we wszystkich prelekcjach. Celem takiego działania jest zapewnienie różnorodności tematycznej wydarzenia oraz umożliwienie wystąpienia prelegentom o szerokim spektrum specjalizacji.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Website-categories-icons-mechanical.png

Inżynieria Mechatroniczna

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Website-categories-icons-geological.png

Planetologia

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Website-categories-icons-economic.png

Człowiek, Prawo i Ekonomia