Nasi Partnerzy

Nasi partnerzy

CTK AGH

Centrum Technologii Kosmicznych (CTK) jest jednostką Akademii Górniczo-Hutniczej powołaną do realizacji dydaktyki oraz prowadzenia badań w zakresie szeroko rozumianej tematyki kosmicznej. Celem CTK AGH jest koordynowanie prowadzonych w AGH badań związanych z technologiami kosmicznymi i realizacja własnych badań w obszarze tych technologii. Nadrzędną misją Centrum jest wystrzelenie satelity i prowadzenie misji obserwacji Ziemi. Plany obejmują wyniesienie na orbitę LEO polskiego satelity naukowego.

01_Inprogress_logo_RGB_H_nowy_bgrnd-01
INPROGRESS

Firma Inprogress www.inprogress.pl, lider branży szkoleniowej w Polsce, jest czołowym dostawcą akredytowanych szkoleń m.in. z zakresu zarządzania projektami, programami i portfelem. Każdego roku firma klasyfikowana jest w ścisłej czołówce rankingu największych dostawców usług szkoleniowych według Computerworld. Firma świadczy również usługi doradcze oraz zajmuje się wdrażaniem najlepszych praktyk zarządzania projektami. 
W Inprogress znajdziecie szkolenia z następujących obszarów:
Zarządzanie projektami, programami i portfelem (m.in. PRINCE2®, AgilePM®, M_o_R®, Facilitation)
Agile & Scrum (m.in. Management 3.0, SCRUMstudy / SBOK Guide, AgileBA®)
– Project Management Institute (m.in. PMI® Authorized   
  PMP® Exam Prep Course)
– Usługi IT (ITIL® 4, DevOps)
– Architektura organizacji (M_o_R®, MoV®, COBIT® 5)
– Szkolenia managerskie
– Kompetencje miękkie
– Inżynieria oprogramowania (IREB CPRE, UML, ISTQB®)
– Design thinking – DTMethod®
– Narzędzia informatyczne
Inprogress Design Lab, część firmy Inprogress, odpowiedzialna za rozwój produktów oraz projekty badawcze, stworzyła metodykę Design Thinking – DTMethod®, która wskazuje konkretne narzędzia i określa zasady, dzięki którym praca nad opracowaniem nowych produktów i usług jest prosta i skuteczna! 
Metodyka DTMethod została doceniona przez APMG International, najbardziej renomowany globalny Instytut Akredytacyjny i Egzaminacyjny. Od marca 2022 DTMethod znajduje się w portfolio egzaminów i certyfikacji APMG oraz w ofercie szkoleniowej Inprogress.

 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Ministerstwo Rozwoju i Technologii jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę Ministra Rozwoju i Technologii. Obszary ich działalności to: gospodarka, praca, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, a także turystyka.

Akademia Górniczo-Hutnicza

Akademia Górniczo-Hutnicza jest nowoczesną Uczelnią publiczną o zasięgu ogólnopolskim, rozwijającą partnerską współpracę z uczelniami Europy i świata. Akademia Górniczo-Hutnicza jest uniwersytetem technicznym, w którym nauki ścisłe mają bardzo silną reprezentację i stanowią podstawę rozwoju maksymalnie szerokiego spektrum nauk stosowanych oraz stopniowo wzrastającej roli nauk humanistycznych. Zgodnie ze światowymi trendami rozwoju tworzymy nowe kierunki kształcenia, ale zachowujemy klasyczne, niezbędne do prawidłowego rozwoju nauki, techniki oraz gospodarki naszego kraju.

Polska Agencja Kosmiczna

Polska Agencja Kosmiczna POLSA powstała na mocy ustawy z 26 września 2014 r. Jej zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego oraz środowiska naukowego poprzez łączenie świata biznesu i nauki. Polska Agencja Kosmiczna współpracuje z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową, w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej.

WIMIR

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki jest jednym z najstarszych i największych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Mogą poszczycić się osiągnięciami, które dają im pozycję jednego z najlepszych wydziałów o profilu mechatronicznym w Polsce i na świecie. Jak dotąd wykształcili tysiące absolwentów, którzy piastują wysokie stanowiska w przemyśle, szkolnictwie wyższym i administracji państwowej w wielu krajach, na wszystkich kontynentach.

WILGZ

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami (do 2021 roku Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, a wcześniej do 2002 roku – Wydział Górniczy) jest najstarszym i był jedynym wydziałem założonej w 1919 roku i otwartej przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Akademii Górniczej. Do lat pięćdziesiątych XX wieku historia wydziału jest historią uczelni.

WGNiG

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu ze względu na realizowane kierunki kształcenia jest unikalny w skali kraju. Wydział kształci obecnie studentów na kierunkach Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe oraz Inżynieria Naftowa i Gazownicza w ramach dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Ponadto Wydział oferuje bardzo szeroką ofertę studiów podyplomowych, o tematyce dostosowanej do aktualnych potrzeb przemysłu i gospodarki, które od wielu lat cieszą się dużym zainteresowaniem.

WGGiOŚ

Obecnie jest to najbardziej humanistyczny spośród technicznych wydziałów prestiżowej Akademii Górniczo-Hutniczej. Jako jedyny w Polsce wydział kształci z jednej strony inżynierów z zakresu geologii i geofizyki stosowanej, z drugiej zaś oferuje przedmioty typowe dla klasycznego uniwersytetu. Od roku akademickiego 1992/93 funkcjonuje on jako Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

CBK PAN

Centrum Badań Kosmicznych jako interdyscyplinarny instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk utworzony w 1976 roku prowadzi prace naukowe i techniczne oparte na eksperymentach kosmicznych w zakresie fizyki przestrzeni kosmicznej oraz fizycznych i geodynamicznych badań planet i Ziemi,

PIAP SPACE

PIAP został stworzony w 1965 roku jako instytut państwowy, którego podstawowym zadanie było opracowywanie i wdrażanie w różnych gałęziach przemysłu nowych technologii, systemów automatyki, urządzeń produkcyjnych i specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej.

PCPK

Celem centrum jest tworzenie forum spotkań, wymiany myśli i rozwoju dyskursu dotyczącego problematyki prawa kosmicznego oraz organizowanie badań naukowych i przedsięwzięć popularyzujących tę dziedzinę. Jednostką wiodącą Polskiego Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa jest Instytut Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

AATC

Analog Astronaut Training Center to prywatna firma, która przyspiesza badania naukowe dotyczące lotów kosmicznych. AATC została stworzona przez byłych specjalistów Europejskiej Agencji Kosmicznej: inżyniera i naukowca. W 2018 roku firma utworzyła laboratorium do symulacji środowiska kosmicznego dla eksperymentów naukowych skoncentrowanych na biologii kosmicznej i medycynie. Obiekt znajduje się w Rzepienniku na południu Polski.

Fundacja dla AGH

Fundacja została zarejestrowana w maju 2007 roku z inicjatywy dr inż. Jerzego Kickiego, przy olbrzymim wsparciu na każdym etapie jej organizowania założyciela Fundacji JM Rektora Akademii Górniczo–Hutniczej prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia. Do jej powstania przyczyniło się liczne grono osób, które wniosły wiele cennych uwag do pierwotnego statutu przygotowanego w czerwcu 2006 roku.

Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne

Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne od 2009r. łączy polskich naukowców z dziedziny Astrobiologii. Jego celem jest podejmowanie aktywności, prowadzących do rozwoju astrobiologii i  powiązanych z nią nauk. Członkowie prowadzą działalność naukową, wydają czasopisma naukowe, książki, publikacje z zakresu astrobiologii, a także współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą.

Kosmonauta.net

Celem portalu jest popularyzowanie wiedzy z dziedziny astronautyki, przemysłu kosmicznego oraz wykorzystania i eksploracji przestrzeni kosmicznej. Serwis współpracuje z wieloma organizacjami, które zajmują się badaniami kosmicznymi, budową urządzeń na potrzeby misji załogowych i bezzałogowych.

SpaceShip

“Uczymy w formie zabawy. Sprawiamy, że zdobywanie wiedzy staje się przyjemnym i pasjonującym przeżyciem. Wierzymy, że nie ma takiej dziedziny wiedzy, której nie dałoby się przedstawić w kreatywny, ciekawy i zrozumiały sposób. Przekazujemy wiedzę w taki sposób aby łączyć ją z już posiadanymi informacjami i umiejętnościami. Dzięki temu każdy z Młodych Astronautów (uczestników zajęć) łatwiej przyswaja nowe informacje. Dzieje się tak, ponieważ nowa wiedza, pokazywana w znanym już kontekście, nie staje się „bezludną wyspą na krańcu świata”. Można powiedzieć, że „przyłączamy wyspy informacji do kontynentów wiedzy, tworząc z nich półwyspy”

Nauka. To lubię
Portal Nauka.To lubię prowadzi Tomasz Rożek – fizyk, dziennikarz i popularyzator nauki. Jak mówi – lubi naukę i dlatego właśnie założył media społecznościowe, stronę www i kanał na YouTube, gdzie zamieszcza interesujące filmy dotyczące różnych zagadnień naukowych – od tych kosmicznych po medyczne, technologiczne czy Ziemi i środowiska. Tomasz Rożek jest także autorem wielu książek, które także poruszają wyżej wymienioną tematykę.
“Odsłania tajemnice, nad którymi badacze głowią się od dawna, ale prezentuje również najnowsze odkrycia uczonych. Dowcipnie i przystępnie opisuje nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia i procesy, a dzięki licznym przykładom z życia codziennego jego teksty pobudzają wyobraźnię i skłaniają do pogłębiania wiedzy.”
Space24

Space24 jest portalem internetowym publikującym tematy z zakresu polityki kosmicznej, przemysłu, bezpieczeństwa, satelit, pojazdów kosmicznych, a także związane z nauką i edukacją. 

Nauka Technologia Polityka
Zajmujemy się zagadnieniami nauki , technologii i polityki oraz ich wzajemnymi relacjami w wymiarze globalnym , regionalnym i krajowym.
Przybliżamy naszym czytelnikom złożone zagadnienia rozwoju nauki , technologii oraz ich wpływ na procesy społeczno-polityczne współczesnego świata.
Prezentujemy najciekawsze tematy naukowe , technologiczne oraz ich obecne oraz przyszłe implikacje istotne dla naszego życia.
Inżynieria Górnicza

Potrzeba optymalizacji i ograniczenia kosztów w górnictwie, zwiększenie efektywności i produktywności to najbardziej aktualne wyzwania branży. Czasopismo prezentuje najciekawsze rozwiązania techniczne i technologiczne wdrażane w zakładach górniczych w kraju i na świecie, a także rozwiązania maszyn i technologii dla górnictwa pod kątem doboru, wdrażania, eksploatacji, bezpieczeństwa oraz napraw.

AstroNET - Polski Portal Astronomiczny

Naukowy portal internetowy o tematyce astronomicznej, w szczególności poświęcony badaniom kosmosu, astronautyce i zjawiskom astronomicznym, w tym publikujący wyniki badań naukowych Układu Słonecznego.

ASTRONOMIA

Astronomia – jedyny na rynku miesięcznik przeznaczony dla polskich miłośników astronomii.  Zamieszczają piękne zdjęcia kosmosu robione przez amatorów, pokazując, jak wysoki poziom można osiągnąć, nie mając teleskopu Hubble’a czy 5 m zwierciadła oraz co ciekawego dzieje się na niebie i wśród społeczności miłośników astronomii, porad sprzętowych i obserwacyjnych, testów, map i efemeryd, opisów nieba i poszczególnych obiektów na nim widocznych.

Klub Astronomiczny Almukantarat

Klub Astronomiczny Almunkantarat to przede wszystkim społeczność ludzi zaangażowanych w popularyzację astronomii. Działające od ponad 30 lat stowarzyszenie daje młodym pasjonatom przedmiotów ścisłych możliwość zdobywania wiedzy, wymiany pomysłów i realizacji samych siebie.

URANIA - Postępy Astronomii

“Urania – Postępy Astronomii” jest dwumiesięcznikiem poświęconym upowszechnianiu wiedzy astronomicznej. Czasopismo powstało w roku 1998 z połączenia “Uranii” dotychczasowego miesięcznika Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, ukazującego się od 1922 r. i “Postępów Astronomii” dotychczasowego kwartalnika Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, wychodzącego od 1953 r. Zachowana zostaje dotychczasowa numeracja “Uranii”.

Click Meeting

ClickMeeting – oparta o przeglądarkę internetową platforma do webinariów i wideokonferencji, działająca na wszystkich urządzeniach bez względu na system operacyjny. Poza wersją na przeglądarki dostępna jest aplikacja mobilna na systemy Android i iOS.

CTK AGH

Centrum Technologii Kosmicznych (CTK) jest jednostką Akademii Górniczo-Hutniczej powołaną do realizacji dydaktyki oraz prowadzenia badań w zakresie szeroko rozumianej tematyki kosmicznej. Celem CTK AGH jest koordynowanie prowadzonych w AGH badań związanych z technologiami kosmicznymi i realizacja własnych badań w obszarze tych technologii. Nadrzędną misją Centrum jest wystrzelenie satelity i prowadzenie misji obserwacji Ziemi. Plany obejmują wyniesienie na orbitę LEO polskiego satelity naukowego.