I Konferencja Górnictwa Kosmicznego

Jednodniowa Konferencja pod patronatem Prorektor AGH prof. dr hab. Anny Siwik, Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki prof. dr. hab. inż. Antoniego Kalukiewicza, Dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska prof. dr. hab. inż. Jacka Matyszkiewicza, Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego,  Centrum Badań Kosmicznych PAN / Space Research Centre PAS oraz POLSA – Polska Agencja Kosmiczna odbyła się 24.05.2018 roku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki przy Akademii Górniczej-Hutniczej w Krakowie.

Zakres konferencji obejmował tematykę urabiania w stanie nieważkości, pobierania próbek skał/regolitu z ciał niebieskich, badań przeprowadzanych na próbkach (szczególnie pod kątem parametrów mechaniczno – wytrzymałościowych), geologii ciał niebieskich, wykorzystania metod geofizycznych w badaniu kosmosu, napędów kosmicznych, robotyki/automatyzacji kosmicznej oraz innych technologii mających potencjalne zastosowanie w górnictwie kosmicznym. Konferencja jest nastawiona była na techniczne oraz prawne, aspekty górnictwa kosmicznego.