II Konferencja Górnictwa Kosmicznego

Druga Konferencja Górnictwa Kosmicznego w Krakowie była kontynuacją Studenckiej Konferencji Górnictwa Kosmicznego w Krakowie. Wydarzenie poświęcono tematom związanym z górnictwem kosmicznym oraz ich aspektom geologicznym, inżynierią urządzeń, pojazdów i maszyn, a także problemom prawnymi i ekonomicznym, które należy rozważyć, aby urzeczywistnić tę dotychczas futurystyczną ideę. Na konferencji spotkało się  wielu specjalistów i pasjonatów związanych z tematyką kosmosu, którzy wypowiedzieli się o możliwościach, zagrożeniach i trudnościach przed którymi stoimy w kwestii wydobywania surowców z przestrzeni kosmicznej.
Konferencja Odbyła się 20 maja 2019 w Centrum Dydaktyki AGH.

Sekcje tematyczne

Konferencja podzielona została na trzy sekcje: Inżynierii Mechanicznej – skupioną na wyzwaniach technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych, jakie stawia górnictwo kosmiczne przed urządzeniami wykorzystywanymi do transportu i eksploracji kosmosu, Górniczo-Geologiczną-  która uwzględnia geologiczne aspekty eksploatacji surowców pozaziemskich oraz analizę potencjalnych miejsc i kosztów ich wydobycia oraz Prawa i Ekonomii  – dedykowaną analizie ekonomicznych aspektów wykorzystania górnictwa kosmicznego, międzynarodowym regulacjom dotyczącym pozyskiwania i eksploatacji zasobów poza ziemią oraz wpływie jaki może to wywrzeć na globalną gospodarkę. 

Inżynieria Mechaniczna

Górnictwo i Geologia

Prawo i Ekonomia