Nasi prelegenci

Nasi Prelegenci

Agata Kołodziejczyk

neurobiolożka z kosmiczną misją, doktorat zdobyła na Uniwersytecie w Sztokholmie, założycielka Space Garden i Analog Astronaut Training Center, główna pomysłodawczyni i realizatorka powstania analogowych baz do symulacji misji kosmicznych w Polsce, organizatorka 26 księżycowych i marsjańskich analogowych misji kosmicznych, mentorka 85 analogowych astroanutów. Pracowała w Europejskiej Agencji Kosmicznej w Advanced Concepts Team w Holandii. Autorka licznych publikacji edukacyjnych i naukowych na temat chronobiologii, biologii kosmicznej i neurobiologii. Trzykrotna laureatka międzynarodowego konkursu Global Space Balloon Challenge w kategorii „Najlepszy eksperyment naukowy” i "Najlepszy projekt edukacyjny". Uhonorowana wieloma stypendiami naukowymi, m.in. przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Członkini grup doradczych organizacji takich jak International Astronautical Federation, Valles Marineris - International Space Agency, European Geosciences Union, Astronomia Nova, Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne, Polskie Towarzystwo Rakietowe.

Abstrakty

Anna Łosiak

Geolożka planetarna, obecnie pracuje na Uniwersytecie w Exeter w UK badając małe kratery uderzeniowe na Ziemi. Związana z Instytutem Nauk Geologicznych PAN gdzie zajmowała się badaniami powierzchni Marsa. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Michigan State University oraz Uniwersytetu w Wiedniu. Stypendystka Fulbrighta, Marie Sklodowska-Curie Actions Individual Fellowship i grantów NCN oraz Fundacji dla Nauki Polskiej.

Abstrakty

Roy Lichtenheldt

Dr. Roy Lichtenheldt obtained his doctorate from Ilmenau University of technology in 2016 in the field of mechatronics, while working on several planetary exploration missions at DLR. With terramechanics, simulation and robotics being his primary focus of research, he is also using his experience for the synthesis of novel locomotion concepts. One of the current research projects led by him, is the robotic exploration of lava tubes. Therefore he combines experience from planetary exploration and from being a terrestrial speleologists.

Abstrakty

Joanna Kozakiewicz

Dr Joanna Kozakiewicz pracuje na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Projekty, w jakich uczestniczy dotyczą badań nad transportem eolicznym (wiatrowym) w rejonach równikowych Marsa, rozwijania automatycznych metod przetwarzania i analizy danych z misji marsjańskich oraz propagacji fal elektromagnetycznych ekstremalnie niskich częstotliwości mogącej zachodzić pomiędzy jonosferą a warstwami podpowierzchniowymi Marsa. W badaniach korzysta z danych i narzędzi dostarczanych przez NASA i ESA oraz współpracuje z interdyscyplinarnymi grupami badawczymi.

Abstrakty

Kamil Muzyka

Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Specjalista w dziedzinach wydobycia surowców pozaziemskich („górnictwo kosmiczne”) oraz produkcji w przestrzeni kosmicznej z wykorzystaniem warunków pozaziemskich. Członek Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego, członek Zarządu Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej, Stowarzyszenia „Rzecznicy Nauki” oraz Space Generation Advisory Council. Tematem jego badań są prawne aspekty wydobycia, przetwarzania oraz wykorzystania przemysłowego surowców i warunków występujących na ciałach niebieskich, oraz patentowe aspekty organizmów syntetycznych, ksenobiologicznych oraz technologii samo-ujawniających poprzez posiadanie zdolności do samoreplikacji. W latach 2016-2019 pełnił funkcję obserwatora przy Haskiej Grupie Roboczej do spraw Międzynarodowej Regulacji Wykorzystania Surowców Kosmicznych. W latach 2013-2014 odbył staż w Institute for Ethics and Emerging Technologies przy Trinity College, a w lipcu 2015 uczestniczył w Copernicus Space Science Laboratory w Bercel na Węgrzech.

Abstrakty

Magdalena Górak

Jestem studentką IV roku prawa na Uniwersytecie Śląskim. Pasjonuję się zarówno prawem kosmicznym jak i astronomią. Z fascynacją obserwuję kolejne sukcesy naukowców, które pozwalają nam poznać niezwykłe tajemnice Wszechświata. Bardziej ‘’przyziemnie’’ uwielbiam słuchać dobrej muzyki, interesuję się filozofią oraz poszerzaniem horyzontów gastronomicznych.

Abstrakty

Maria Oleksandrivna Kirpachova

Job title: Head of legal affairs Organization: Limited liability company „Space Logistics Ukraine” Academic qualification: - Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of linguistics Master of language and literature, scholar-researcher, teacher of higher educational institutions (Arabic Language, Literature and English), Arabic and English translator. - Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institut of International Relations, Department of Postgraduate Education Specialist in international law. International lawyer Spheres of scientific interest: -International law -Comparative law studies -Aerospace law -Diplomatic law -Islamic law (Sharia, Fiqh)

Abstrakty

Andrzej Kotarski

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Astronautycznego oraz Członek Zarządu i współzałożyciel Mars Society Polska. Absolwent Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Gdańsku w 1994 roku. Absolwent Wydziału Lotnictwa i Obrony Powietrznej w specjalności Zarządzanie Organizacjami Lotniczymi w 2005 roku i Executive Space Course International Space University w 2010 roku.

Abstrakty

Katarzyna Łuszczek

adiunkt, Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Katedra Górnictwa i Geodezji. Od ponad 10 lat zajmuje się badaniami meteorytów, zwłaszcza chondrytów zwyczajnych, a jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół kosmochemii i surowców pozaziemskich Układu Słonecznego. Przedmiotem jej badań są także izotopy gazów szlachetnych w meteorytach oraz właściwości termofizyczne materii pozaziemskiej.

Abstrakty

Michał Pietkiewicz

Wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Unii Europejskiej. Działalność naukową łączy z wykonywaniem zawodu adwokata, prowadząc również zajęcia szkoleniowe dla aplikantów adwokackich przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Olsztynie.

Miłosz Barłóg

Student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Interesuje się problematyką nowych technologii z perspektywy prawnej i z tego powodu z zeszłym roku, razem z innymi studentami, uczestniczył w tworzeniu Koła Naukowego Prawa IT poświęconego tej tematyce.

Abstrakty

Mikołaj Mroszczak

pochodzi z Rybnika na Śląsku, w liceum zainteresował się astronomią i tematyką szeroko kosmiczną pod auspicjami Klubu Astronomicznego Almukantarat. Magister inżynierii mechanicznej, studiował na Cardiff University i KAIST. Research Engineer na Imperial College London, prowadzi badania na temat uczenia maszynowego i testowania niedestruktywnego ultradźwiękowymi falami kierowanymi.

Abstrakty

Krystyna Syty

uczennica trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego sióstr Urszulanek U. Rz. w Rybniku. Redaktor portalu astronomicznego AstroNET, prowadzonego przez Klub Astronomiczny Almukantarat.

Abstrakty

Joanna Wieteska

uczennica XXXIII dwujęzycznego LO im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. W gimnazjum zainteresowała się astronomią i rozwija się w Klubie Astronomicznym Almukantarat.

Abstrakty

Dagmara Stasiowska

doktorantka Szkoły Doktorskiej AGH. Realizuje badania dotyczące wpływu lotu rakietą na pszczoły miodne oraz sprawdza możliwość komputerowej symulacji skutków takiego lotu. Członkini AGH Space Systems od 2016 roku, liderka zespołu Balonu Stratosferycznego i Payload’u Rakietowego. W wolnych chwilach maluje batiki, tworzy biżuterię, a od niedawna uczy się grać na pianinie

Abstrakty

Paweł Mazurek

Paweł jest doktorantem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie specjalizującym się w diagnostyce elementów ferromagnetycznych z wykorzystaniem pomiaru zmian właściwości magnetycznych. Brał czynny udział w zeszłorocznej edycji Konferencji Górnictwa Kosmicznego organizowanej w Krakowie przez AGH. Od 2020 pracuje jako asystent w Katedrze Inżynierii Maszyn i Transportu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Przemysław Młynarczyk

adiunkt w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Procesowej Politechniki Krakowskiej. Specjalista w dziedzinie modelowania zjawisk cieplno-przepływowych. Laureat konkursu LIDER organizowanego przez NCBiR oraz kierownik projektów uzyskanych w ramach konkursów Miniatura (NCN) oraz Inkubator Innowacyjności (MNiSW). Współpracuje z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN przy projektowaniu aparatury badawczej dla reaktora fuzji jądrowej ITER.

Abstrakty

Damian Brewczyński

pracownik Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych na Politechnice Krakowskiej. Posiada głęboką wiedzę oraz doświadczenie w technologii Rapid Prototyping i Reverse Engineering m.in. w zakresie projektowania i optymalizacji parametrów wytrzymałościowych druku 3D. Ma 5 letnie doświadczenie w obsłudze drukarek 3D oraz laserowych skanerów. Projektant i wykonawca respiratora "ostatniej szansy" zawierającego certyfikowane komponenty.

Abstrakty

Sebastian Szybka

- fizyk relatywista, kosmolog - pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim w Zakładzie Astrofizyki Relatywistycznej i Kosmologii (Obserwatorium Astronomiczne). Jego zainteresowania naukowe dotyczą matematycznych aspektów teorii grawitacji Einsteina, a w szczególności czarnych dziur, niejednorodnych modeli kosmologicznych oraz fal grawitacyjnych.

Andrzej Piotrowicz

obecnie doktorant Wydziału Metali Nieżelaznych, AGH, dziedzina - metalurgia, obszar zainteresowań naukowo-badawczych: piro- i hydrometalurgia, metalurgia ekstrakcyjna, rafinacja metali, recykling, utylizacja, ochrona środowiska, technologia chemiczna. Więcej informacji na: https://orcid.org/0000-0003-1549-0957

Abstrakty

Tadeusz Andrzej Przylibski

President of the Polish Meteorite Society. The Head of the Laboratory of Earth Sciences and Mineral Engineering in the Faculty of Geoengineering, Mining and Geology at Wrocław University of Science and Technology, Wrocław, Poland. Editorial Board Member of the Hydrology journal (MDPI). Research topics: - natural radioactive isotopes in the environment, - radon and radon groundwaters, - meteorites and their parent bodies formation and evolution, - extraterrestrial resources and deposits, - geochemistry of fluids (i.e. groundwater, CO2) in the litosphere.