Komitet Organizacyjny V KGK Space Resources Conference

dr hab. inż. Piotr Kulinowski, prof. AGH

KN Mechaników Górników

prof. dr hab. inź. Tadeusz Uhl

Centrum Technologii Kosmicznych

inż. Beata Cabała

KN Mechaników Górników

inż. Maria Sendłak

KN Mechaników Górników

mgr inż. Katarzyna Styk

SKN Zarządzanie

mgr Anna Inglot

Centrum Technologii Kosmicznych AGH

mgr inż. Joanna Wieczerzyńska 
van Baarle

Centrum Technologii Kosmicznych AGH

mgr Maciej Myśliwiec

Centrum Technologii Kosmicznych AGH

Komitet Organizacyjny IV KGK Space Resources Conference

dr hab. inż. Piotr Kulinowski, prof. AGH

KN Mechaników Górników

inż. Beata Cabała

KN Mechaników Górników

mgr inż. Katarzyna Styk

SKN Zarządzanie

inż. Anna Michalska

KN Mechaników Górników

inż. Aleksandra Chrzan

SKN Geologów

inż. Maria Sendłak

KN Mechaników Górników

Julia Kahan

AGH Space Systems

inż. Martyna Świerczyńska

ISME

Paweł Graczak

AGH Space Systems

Ewelina Migacz

SKN Zarządzanie

Weronika Lużyńska

KN Mechaników Górników

Paweł Pacholczyk

KN Mechaników Górników

Komitet Organizacyjny III Konferencji Górnictwa Kosmicznego

dr hab. inż. Piotr Kulinowski, prof. AGH

KN Mechaników Górników

inż. Anna Michalska

KN Mechaników Górników

mgr inż. Katarzyna Styk

SKN Zarządzanie

Beata Cabała

KN Mechaników Górników

Maria Sendłak

KN Mechaników Górników

Aleksandra Chrzan

SKN Geologów

Iwona Dobosz

KN Mechaników Górników

Magdalena Główczyk

KN Mechaników Górników

dr inż. Adam Jan Zwierzyński

KN Cosmodrill

Paweł Graczak

AGH Space Systems

Jakub Łopąg

KN Mechaników Górników

Szymon Mierzwa

KN Mechaników Górników

inż. Elżbieta Rekus

KN Mechaników Górników

inż. Sebastian Paluch

KN Mechaników Górników

mgr inż. Przemysław Pustułka

PIAP Space Sp.z o.o.

Stanisław Nowak

KN Mechaników Górników

Tomasz Bajor

KN Mechaników Górników

Karolina Tomczyk

SKN Zarządzanie | KN Filar

Komitet Organizacyjny  II Konferencji Górnictwa Kosmicznego

dr hab. inż. Piotr Kulinowski

KN Mechaników Górników

dr hab. inż. Maciej Manecki, prof. AGH

WIMIR AGH

dr inż. Katarzyna Cyran

WGiG AGH

dr inż. Adam Jan Zwierzyński

WWNiG AGH

Anna Michalska

KN Mechaników Górników

mgr inż. Katarzyna Styk

WGiG AGH

inż. Elżbieta Rekus

KN Mechaników Górników

inż. Mikołaj Michalik

KN Mechaników Górników

Paweł Graczak

AGH Space Systems

inż. Katarzyna Ziółkowska

KN Mechaników Górników

mgr inż. Przemysław Pustułka

PIAP Space Sp.z o.o.

Karolina Tomczyk

SKN Zarządzanie | KN Filar

inż. Sebastian Paluch

KN Mechaników Górników

Beata Cabała

KN Mechaników Górników

Tomasz Bajor

KN Mechaników Górników

Kamil Błoński

-

Iwona Dobosz

KN Mechaników Górników

  

Komitet Organizacyjny I Studenckiej Konferencji Górnictwa Kosmicznego

dr hab. inż. Piotr Kulinowski

KN Mechaników Górników

Przemysław Pustułka

KN Mechaników Górników

Katarzyna Ziółkowska

KN Mechaników Górników

Marcel Hudzik

KN Mechaników Górników

Weronika Żmuda

KN Mechaników Górników

Elżbieta Rekus

KN Mechaników Górników

Anna Michalska

KN Mechaników Górników