Komitet Naukowy

Przedstawiamy Państwu osoby, które czuwają nad wysokim poziomem merytorycznym Konferencji Górnictwa Kosmicznego.

dr hab. inż. Piotr Kulinowski, prof. AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie |
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie |
Centrum Technologii Kosmicznych
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

dr hab. inż. Maciej Manecki, prof. AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie |
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

dr inż. Jerzy Kicki

Fundacja dla AGH | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie |
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

dr hab. inż. Alberto Gallina

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie |
Centrum Technologii Kosmicznych AGH
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

dr inż. Katarzyna Cyran

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie |
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

dr inż. Adam Jan Zwierzyński

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie |
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

kgk@agh.edu.pl
@KGK.SRC
YouTube
@kgk-src
@kgk.src