Sekcje tematyczne

Inżynieria Mechaniczna

Celem sekcji jest podjęcie wyzwań technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych, jakie stawia górnictwo kosmiczne przed urządzeniami wykorzystywanymi do transportu i eksploracji kosmosu.

Górnictwo i Geologia

Sekcja ta opiera się na górniczo – geologicznych aspektach wydobycia surowców z obiektów w przestrzeni kosmicznej (planet, planetoid, asteroid etc.), a także analizie potencjalnych miejsc wydobycia, identyfikacji minerałów i szacowaniu możliwych zysków z eksploatacji zasobów. Tematyka ta związana jest również z wymaganiami w zakresie budowy instalacji górniczych poza ziemią oraz metodami przetwarzania pozyskanych materiałów.

Prawo i Ekonomia

Sekcja Prawa i Ekonomii poświęcona jest analizie problemów ekonomicznych aspektów wykorzystania górnictwa kosmicznego, dylematów majątkowych i prawnych oraz międzynarodowych regulacji dotyczących pozyskiwania i eksploatacji zasobów poza Ziemią, a także wpływu, jaki takie działania mogłyby mieć na globalną gospodarkę.