Sesje tematyczne IV KGK

Sesje tematyczne IV KGK

Inżynieria Mechatroniczna. Celem sesji jest przedstawienie wyzwań technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych, jakie stawia górnictwo kosmiczne przed urządzeniami wykorzystywanymi do transportu i eksploracji kosmosu. 

Człowiek, Prawo i Ekonomia. Sesja ta poświęcona jest analizie ekonomicznych aspektów wykorzystania górnictwa kosmicznego, dylematów majątkowych i prawnych oraz międzynarodowych regulacji dotyczących pozyskiwania i eksploatacji zasobów poza Ziemią, a także wpływu, jaki takie działania mogłyby mieć na globalną gospodarkę. 

Planetologia. Sesja ta jest poświęcona górniczo – geologicznym aspektom pozyskiwania surowców z obiektów w przestrzeni kosmicznej: planet, księżyców, asteroid, komet etc., a także analizie potencjalnych miejsc wydobycia, identyfikacji minerałów i szacowaniu możliwych zysków z eksploatacji zasobów. Tematyka ta związana jest również z wymaganiami w zakresie budowy instalacji górniczych poza ziemią oraz metodami przetwarzania pozyskanych materiałów. 

Sesja Studencka. Sesja studencka skupia się na przedstawieniu studenckich projektów kosmicznych i jej głównym celem jest propagowanie idei eksploracji kosmosu wśród wybierających właśnie drogę kariery zawodowej, młodych ludzi.